Simon van de Berg

Loyaal,
Proactief,
Betrokken

Aangenaam! Voor direct contact
Mail:Innullfo@greBednavnomiSln x
Tel.:06 - 550 729 20

Simon van de Berg

Ondernemend,
Vernieuwend,
Dierenarts

Aangenaam! Voor direct contact
Mail:Innullfo@greBednavnomiSln x
Tel.:06 - 550 729 20
Huidige / afgeronde opleiding

[i]Economie 1 – Buiten mijn profiel heb ik uit interesse het extra vak economie 1 gevolgd en afgesloten op mijn eindlijst.

VWO Natuur en gezondheid (NG)+latijn - Gymnasium Beekvliet (2002-2008)

[i]Bachelor diergeneeskunde, 2008-2012 - In 2008 ben ik gestart met de bachelor diergeneeskunde. In 2012 heb ik deze afgerond met een 6,72/10 gemiddeld. Daarnaast heb ik verschillende symposia bezocht met onderwerpen als "verstandig antibiotica gebruik" en "de dierenarts als ondernemer, en de economie". Als extra verdieping heb ik het keuzevak "Economische beginselen in de diergeneeskunde" gevolgd. Ook heb ik in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde juli 2011, een samenvatting van mijn bachelor scriptie, "Price elasticity within veterinary medicine" gepubliceerd.

Bachelor of Veterinary Medicine - Universiteit Utrecht (2008-2012)

[i]Master diergeneeskunde - Gezelschapsdieren, 2011-2015 - In 2011 is mijn master fase begonnen. Ik heb gekozen mijn onderzoeksstage vooraf te laten gaan aan het klinische deel van de master, om zo met meer kennis in de kliniek te staan. Het onderzoek heeft tevens geleid tot het ontstaan van een nieuwe editie van het diergeneeskundig memorandum, nadat ik zelf contact heb opgenomen met de redacteuren. Het november nummer van 2012 is dan ook deels van mijn hand. Mijn artikel over het waarom en hoe van het doen van schattingen voor een dierenarts, met betrekking tot economische aspecten van het vakgebied kunt u onder andere hierin terug vinden. Tijdens mijn master heb ik mij dus nog meer toegelegd op management en economie van de praktijk.

Master of Veterinary Medicine - Universiteit Utrecht (2011-2015)
Afgeronde extra curriculaire opleidingen
Economie 1 (VWO) (2008)

[i]Rijbewijs B - Sinds 18 augustus 2008 ben ik in het bezit van Rijbewijs B en AM en sinds 2012 heb ik mijn eigen auto.

Rijbewijs B (2008)

[i]EBID - Door het vak EBID bezit ik:
-Kennis van de economische basisbeginselen
-Kennis van marktwerking
-Kennis van financieel management van een dierenartsenpraktijk en aspecten die daarmee te maken hebben (zoals marketing)
-De capaciteit tot het maken van berekeningen over kosten en baten van grote investeringen
-De capaciteit tot het beoordelen en interpreteren van tarieven voor diergeneeskundige producten en diensten

Economische beginselen in de diergeneeskunde (UU-dgk) (2009-2010)

[i]Volgen van het vak Herpetologie - In 2010-2011 heb ik deelgenomen aan het keuzevak herpetologie. Dit uit algemene interesse in dit vakgebied en om mijn kennis te verbreden. Mijn ervaring met deze diersoorten is inmiddels flink gegroeid door mijn vele reptielen.

Herpetologie (UU-dgk) (2010-2011)

[i]IBO - Door het volgen van dit vak bezit ik:
-kennis van de belangrijkste begrippen en theorieën op het gebied van de bestuurskunde en de organisatiewetenschap;
-inzicht in de complexe relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de wereld van het openbaar bestuur en (publieke) organisaties;
-inzicht in de wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Inleiding in de Bestuur en Organisatiekunde (UU-rebo) (2011-2012)

[i]Coursera "Clinical problem solving" - Om meer diepgang te krijgen met betrekking tot het maken van klinische opwerkingen heb ik deelgenomen aan de cursus clinical problem solving van de universiteit van California via Coursera. Mijn interesse hierin kwam ook voort uit het feit dat deze cursus is gericht op humane geneeskunde en zo meer inzicht geeft in de aanpak van niet alleen een andere onderwijs instelling, maar ook een ander (deel)gebied van medicijnen. Tijdens deze cursus heb ik mijn klinische beslissingsvaardigheden verder verdiept. Deze cursus heb ik afgerond met een score van 91,6%.

Clinical Problem Solving (Coursera) (2013)

[i]Coursera "A Beginner's Guide to Irrational Behaviour" - Deze cursus heeft de relatie tussen economie en 'gedrag' uitgediept, onder leiding van Dan Ariely van Duke University. Wat motiveert mensen en welk effect hebben emoties op 'Homo economicus'? Deze cursus heb ik afgerond met een score van 94,6%.

A Beginner's Guide to Irrational Behaviour (Coursera) (2013)

[i]Coursera "Competitive Strategy" - Tijdens deze cursus, onderwezen door Tobias Kretschmer van Ludwig-Maximilans-Universität Munchen, bekeken we de relaties en daaruitvoorvloeiende handelingen (strategie) tussen en van verschillende bedrijven. Wat doet mijn concurrent en wat betekent dat voor mij en vice versa, aan de hand van "game theory". Van deze cursus heb ik een 'Statement of Accomplishment with Distincion' van 92,9%.

Competitive Strategy (Coursera) (2013)

[i]Coursera "Foundations of Business Strategy" - Gebruik makend van verschillende tools lag het accent in deze cursus op de onderliggende theorie en kaders van een succesvolle zakenlijke strategie. Van deze cursus heb ik een 'Statement of Accomplishment' van 86,8%.

Foundations of Business Strategy (Coursera) (2013)

[i]Coursera "Instructional Methods in Health Professions Education" - Om mij meer te verdiepen in communicatie en onderwijs heb ik deze cursus gevolgd en afgerond. Van deze cursus heb ik een 'Statement of Accomplishment' van 88,1%.

Instructional Methods in Health Professions Education (Coursera) (2013)

[i]Coursera "Understanding Media by Understanding Google" - Media is niet weg te denken uit de wereld van vandaag, gisteren en morgen. Binnen alle vakgebieden neemt media en communicatie een belangrijke plaats in. Niet alleen kan men leren van business modellen van Google, ook hun kijk op media geeft inzichten over de evolutie van media en marketing communicatie. Denk bijvoorbeeld aan Android, gratis en enorm drempel verlagend voor het gebruik van: Google! Van deze cursus heb ik een 'Statement of Accomplishment' van 93,7%.

Understanding Media by Understanding Google (Coursera) (2013)

[i]Coursera "Content Strategy for Professionals: Engaging Audiences for Your Organization" - Van deze cursus heb ik een 'Statement of Accomplishment' van 100%.

Content Strategy for Professionals: Engaging Audiences for Your Organization (Coursera) (2014)

[i]Coursera "Introduction to Communication Science" - Van deze cursus heb ik een 'Statement of Accomplishment with Distincion' van 92%.

Introduction to Communication Science (Coursera) (2014)

[i]Coursera "The Brain and Space" - Een algemene cursus over de neurologie van onze hersenen. Hoe vertaalt de wereld zich naar een complex netwerk van neuronen en hoe slaan deze de wereld op? Van deze cursus heb ik een 'Statement of Accomplishment with Distincion' van 95%.

The Brain and Space (Coursera) (2014)

[i]Coursera "Advanced Competitive Strategy" - Deze cursus gaat dieper in op 'game theory' in het kader van bedrijfsvoering. Het is een vervolg op 'Competitive Strategy' dat ik in 2013 gevolg heb. Van deze cursus heb ik een 'Statement of Accomplishment with Distincion' van 94.8%.

Advanced Competitive Strategy (Coursera) (2014)

[i]Coursera "Clinical Psychology of Children and Young People" - Een grove introductie in de principes van de klinische psychologie van jonge kinderen. Mijn interesse in dit vak komt voort uit de begeleiding van sterfte van huisdieren en de effecten die dit op kinderen kan hebben. Van deze cursus heb ik een 'Statement of Accomplishment' van 97.7%.

Clinical Psychology of Young People (Coursera) (2014)

[i]Training "Assesorentraining" - Een tweedaagse cursus (3 dagdelen) over het juist afnemen van toetsingen. Dat wil zeggen de rol van de assesor, kennis van toetseisen van de groenenorm/standaard, observeren, beoordelen, modereren, START en WACKER, criteriumgericht interview en het ontwikkelen van intersubjectiviteit. Van deze cursus heb ik een bewijs van deelname.

Assesorentraining (2017)
Extra curriculaire activiteiten & werkzaamheden

[i]Lid evenementen commissie - In 2005 heb ik plaatsgenomen in de evenementen commissie van Beekvliet. In deze commissie heb ik 5 feesten, waaronder een gala, per jaar georganiseerd tot in 2008.

Lid evenementen commissie Gymnasium Beekvliet (2005-2008)

[i]BeekLAN commissie oprichter en voorzitter - Door een gebrek aan ICT samenkomsten op Beekvliet heb ik in 2006 de BeekLAN commissie opgericht en voorgezeten. Deze commissie had als (behaald!) doel minimaal 2 LAN-parties (samenkomsten) per jaar te organiseren met toenemend aantal bezoekers. Helaas heb ik afscheid moeten nemen in 2008 toen ik afstudeerde.

Oprichter & voorzitter LAN commissie Gymnasium Beekvliet (2006-2008)

[i]Scorpei.com - In 2006 heb ik www.scorpei.com ontworpen. Deze heb ik zelf gecodeerd, grafisch vormgegeven en teksten voor geschreven (Engels). Scorpei.com richt zich vooral op mensen geïnteresseerd in bijvoorbeeld het draaien van Linux op hun spelcomputer. Hiervoor zijn vaak aanvullende producten en handelingen nodig welke ik beschreef en beoordeelde (tot in hoog detail, met gedetailleerde foto's). Hierbij werd de site hoofdzakelijk gefinancierd door advertentie contracten.

CEO, designer, schrijver en public relations: www.Scorpei.com (2006-2011)

[i]knuffelkoeTrees.nl - In 2010 heb ik knuffelkoeTrees.nl opgericht om doelgericht mede studenten diergeneeskunde te kunnen informeren over diergeneeskundige zaken. Dit omvat zowel extra documenten voor de studie, door mijzelf of anderen aangeleverd als ook mededelingen over breder gerelateerde zaken. Met deze site heb ik ervaring opgedaan vergelijkbaar aan Scorpei.com alsmede ervaring in het werken met Joomla CMS, registrars, DNS en SQL.

CEO, designer, schrijver en public relations: www.knuffelkoeTrees.nl (2010-2012)

[i]Publicatie in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde & Diergeneeskundig memorandum - In het juli nummer van 2011 heb ik het artikel "Wat een practicus moet weten over prijs elasticiteit" gepubliceerd in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. Dit artikel omvat een korte uitleg van prijs elasticiteit en raakt het nut daarvan voor de praktijk. Het is daarmee een zeer beknopte samenvatting van mijn bachelor scriptie "Price elasticity within veterinary medicine". Mocht u hierin geïnteresseerd zijn kan ik u van de scriptie of publicatie voorzien. Zo ook mijn artikel over schattingen binnen de diergeneeskunde in het DM van november 2012.

Publicatie in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde
"Wat een practicus moet weten over prijselasticiteit"
(Juli 2011)

[i]Medewerker telesales Canon Nederland - Voor Canon Nederland, marktleider in printing en office supplies en services, heb ik in de zomermaanden van 2011 contact opgenomen met prospects en suspects van Canon. Dat wil zeggen business-2-business callcenter werk, in eigen huis bij Canon. Een belletje doen voor de zaak ben ik dus al lang niet meer terughoudend in.

Vakantie medewerker telesales Canon (business-2-business) (Zomer 2011)

[i]3 jaar meelopen gezelschapsdieren kliniek Leo Hornix - Sinds begin 2009 loop ik elke zaterdag mee bij dierenkliniek Leo Hornix. Hierbij doe ik hoofdzakelijk kennis op, maar waar nodig spring ik ook bij door het schoonmaken van de tafel, fixeren van dieren en dergelijke. Naast praktische handelingen & vakinhoudelijke kennis leer ik hier ook goed omgaan met diereigenaren (klanten) en deze correct voor te lichten.

Meelopen: 3 jaar in gezelschapsdieren praktijk Leo Hornix (2009-2012)

[i]Meegelopen Gunnar Eriksson - Om mij beter te oriënteren binnen de diergeneeskunde heb ik in 2006 een week meegelopen bij de heer Eriksson. Deze dierenarts is werkzaam in Zweden in een gemengde 3-mans praktijk en bedient hoofdzakelijk het rund, paard en gezelschapsdieren. Hoewel kort heb ik hier vooral gezien hoe een samenwerking in een praktijk kan werken.

Meelopen: 1 week gemengde kliniek Gunnar Eriksson (Zweden) (2006)

[i]Kostprijsmodel - Voor mijn kostprijsmodel kunt u onder andere hierboven klikken op "Downloads" of op "Calculator".

Kostprijsmodel voor de praktijk ontwikkeld voor mijn Master thesis inclusief diens praktische toepassingen onderzocht (Februari 2012)

[i]SimonvandeBerg.nl - Deze website is geheel van mijn hand. Dat wil zeggen het volledige design, afbeeldingen, de inhoud en de benodigde computer code zijn door mijn ontworpen en geschreven.

Designer, programmeur en schrijver van www.SimonvandeBerg.nl (2012-2015)

[i]DM publicatie - In november 2012 is een bedrijfskundig georiënteerd diergeneeskundig memorandum gepubliceerd. Dit na aanleiding van mijn contact met de organisatoren van het DM. Vanuit mijn Master thesis heeft vervolgens dit DM vorm gekregen en bevat tevens een hoofdstuk van mijn hand. Indien gewenst kan ik u dit hoofdstuk doen toekomen. Het volledige DM is ook te downloaden via de website de-em.nl.

Publicatie in en initiatief nemer van het Diergeneeskundig Memorandum; "Waarom schatten mag", een voorrekening voor practici/ondernemers (November 2012)

[i]Praktisch Paard - In eigen beheer heb ik in juli 2014 mijn "Praktisch: Paard" vrijgegeven. Het doel van 'Praktisch' is om een kort, behapbaar overzicht te geven van alles 'paard'. Een snelle herintroductie in het vakgebied waar een gemiddelde (gezelschapsdierenarts) niet snel mee te maken krijgt. Echter binnen de grenzen van de algemene bevoegdheid is (beperkte) kennis van deze diersoort en diens eigenaardigheden belangrijk te bezitten. De digitale variant van dit boek is te downloaden via deze website (zie "Downloads".

Praktisch: Paard. Publicatie in eigen beheer. (Juli 2014)

[i]Gastheer aan de UU - Naast onregelmatige uitzend functies heb ik vanaf 2011 de functie van gastheer voor PEGD (permamente educatie gezelschapsdieren) van de Universiteit Utrecht bekleed. In deze functie is de verantwoordelijkheid voor het tijdig zorgen voor catering, benodigde materialen en oplossen van problemen (bijvoorbeeld het voorsnijden van dierlijk materiaal) alsmede een vriendelijk, toegankelijk en open persoon van belang.

Gastheer functie aan de Universiteit Utrecht (2011 - 2014)

[i]UithofICT - Tijdens mijn studieperiode heb ik (samen met een mede-student) UithofICT opgericht. Een hulpdienst voor studenten met computerproblemen. Een goede leerschool in marketing en klantgericht en -tevredenheid!

UithofICT (2012 - 2015)

[i]Module Diergeneeskunde | Gymnasium Beekvliet - Deze VWO school heeft zich ontwikkeld als excellente school en biedt daarom onder andere extra curriculair onderwijs aan. Nadat ik gevraagd ben om een module over diergeneeskunde te geven heb ik deze kans om dit geweldig vak toe te lichten met 2 handen aangepakt! In een 5tal door mij ontwikkelde lessen heb ik o.a.: de aard van wetenschap, kennis, ethiek, ziekteleer en heelkunde de revu laten passeren. De kinderen hebben daarbij ook zelf moeten hechten, waarna de lesserie is afgesloten met een excursie naar de Faculteit Utrecht en het GDL proefdierlab.

Docent & ontwikkeling Gymnasium Beekvliet | Module Diergeneeskunde Maart 2017-2019
Huidige activiteiten

[i]V/ (vetslash) - Het starten van mijn eigen bedrijf kwam voort uit het gebrek aan laagdrempelige sparring partners omtrent praktijk managing en de wens meer ervaring op te doen met daadwerkelijke bedrijfsvoering. Hoewel een kleine organisatie met beperkte omzet, heb ik zeer waardevolle ontwikkeling doorgemaakt.

V/, consultancy op gebied van praktijk management & financiën, sparring partner en webdevelopement. Vroeger SVDB^2 (Maart 2012 - heden)

[i]Fulltime dierenarts gezelschapsdieren - Na mijn studie ben ik enthousiast aan de slag gegaan als dierenarts. Dit mede als ondernemer ontplooien lag in de lijn van verwachtingen. Direct klantcontact en brede toepassing van kennis en kunde motiveert mij hierin sterk.

Dierenarts bij Dierenarts@Home, de dierenarts bij u thuis & kliniek in Boxtel (Juni 2015 - heden)

[i]Docent MBO Lentiz - Maasland - Dicactische vaardigheden spelen een grote rol zowel in het onderwijs, bij het uitoefenen van het vak diergeneeskunde maar ook tijdens veel andere aspecten van het leven. Tijdens een zwangerschapsverlof heb ik daarom het onderwijs overgenomen op het MBO Lentiz, locatie Maasland voor studenten groen / paraveterinair / paard. Een erg leerzame en leuke ervaring! Na een positieve kennismaking vanuit beide partijen ben ik gevraagd aan te blijven als vast lid van het docentpanel 2017-2018. Tot mijn spijt was dit nadien niet combineerbaar met werk voor @Home en V/. Omdat ik geloof in een duidelijke focus heb ik besloten om (tijdelijk) te stoppen met lesgeven.

Docent MBO Paraveterinair - Lentiz Maasland (Maart 2017 - Juli 2018)